Informacje o gwieździe


Wybrana gwiazda: RX HER

W bazie PTOGZ znajduje się 14 obserwacji tej gwiazdy wykonanych od 27-06-2005 do 06-09-2005
* Dla wielu gwiazd AAVSO jeszcze nie opracowało mapek.
**Link nie działa dla zmiennych z katalogu NSV oraz supernowych.

Zarejestruj się