Informacje o gwieździe


Wybrana gwiazda: RX LEP

W bazie PTOGZ znajduje się 400 obserwacji tej gwiazdy wykonanych od 04-10-1989 do 21-03-2018
* Dla wielu gwiazd AAVSO jeszcze nie opracowało mapek.
**Link nie działa dla zmiennych z katalogu NSV oraz supernowych.

Zarejestruj się