Informacje o gwieździe


Wybrana gwiazda: RX PSC

W bazie PTOGZ znajduje się 9 obserwacji tej gwiazdy wykonanych od 30-11-1992 do 01-11-2005
* Dla wielu gwiazd AAVSO jeszcze nie opracowało mapek.
**Link nie działa dla zmiennych z katalogu NSV oraz supernowych.

Zarejestruj się