Informacje o gwieździe


Wybrana gwiazda: SW AND

W bazie PTOGZ znajduje się 10 obserwacji tej gwiazdy wykonanych od 19-08-2006 do 08-09-2008
* Dla wielu gwiazd AAVSO jeszcze nie opracowało mapek.
**Link nie działa dla zmiennych z katalogu NSV oraz supernowych.

Zarejestruj się