Informacje o gwieździe


Wybrana gwiazda: V960 TAU

W bazie PTOGZ znajduje się 19 obserwacji tej gwiazdy wykonanych od 05-11-2017 do 20-02-2018




* Dla wielu gwiazd AAVSO jeszcze nie opracowało mapek.
**Link nie działa dla zmiennych z katalogu NSV oraz supernowych.





Zarejestruj się